Terug naar overzicht

Welke subsidies bestaan er voor LED verlichting?

Om de overstap naar LED verlichting zo aantrekkelijk mogelijk te maken biedt de Nederlandse overheid verschillende subsidies aan om verduurzaming te stimuleren. Naast de elektriciteitsbesparing, energiekostenbesparing en CO2-reductie bieden deze subsidies ook een groot financieel voordeel.

We hebben alle mogelijke subsidies voor je op een rijtje gezet:

 1. Kleinschaligheid-investeringsaftrek (KIA):
  Geschikt voor investeringen in bedrijfsmiddelen;
 2. Groenfinanciering:
  Geschikt voor het investeren in duurzame verlichting in openbare ruimtes, waaronder energiearme LED buitenverlichting. Deze financiering wordt doorgaans aangevraagd door gemeenten;
 3. Energietransitie financieringsfaciliteit (ETFF):
  Samen met jouw eigen vermogen borgt de ETFF dat er een grotere lening aangevraagd kan worden bij een andere financier. Deze lening richt zich op ‘onvolwassen’ deelmarkten die onderdeel zijn van de energietransitie, waaronder ook energiebesparing en LED verlichting vallen;
 4. Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA):
  Het doel van deze regeling is het stimuleren van de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties. Ook stimuleert de overheid de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Onder deze regeling vallen ook energiebesparende maatregelen zoals LED verlichting. Let op: alleen amateursportorganisaties kunnen deze regeling aanvragen;
 5. Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK):
  Subsidie voor instandhouding van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen, zoals bijvoorbeeld LED armaturen;
 6. Regeling energie-efficiëntie glastuinbouw (EG):
  Subsidie voor glastuinders en samenwerkingsverbanden om hen te stimuleren energiebesparende maatregelen te ondernemen, zoals het plaatsen van LED verlichting;
 7. Milieu-investeringsaftrek (MIA en VAMIL):
  Een fiscale maatregel met betrekking op investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. LED verlichting is geen direct onderdeel van de milieu lijst, maar speelt wel een rol voor het in aanmerking komen voor de MIA. De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen, maar worden vaak gecombineerd.

Ga je verlichting vervangen?
Zorg er dan voor dat je de oude verlichting inlevert bij de daarvoor bestemde inleverpunten. Voor meer informatie: wecyclevoorbedrijven.nl