Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
Terug naar overzicht

Welke subsidies bestaan er voor LED verlichting?

Om de overstap naar LED verlichting zo aantrekkelijk mogelijk te maken biedt de Nederlandse overheid verschillende subsidies aan om verduurzaming te stimuleren. Naast de elektriciteitsbesparing, energiekostenbesparing en CO2-reductie bieden deze subsidies ook een groot financieel voordeel.

Er bestaan steeds meer energiewetten, regels en subsidiemogelijkheden. Dat is hard nodig, willen we klimaatverandering een halt toeroepen en energiebesparing stimuleren. Om je op weg te helpen en inzicht te geven hebben we alle mogelijke subsidies voor je op een rijtje gezet:

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)
Als eigenaar of verantwoordelijke van maatschappelijk vastgoed (scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten) kun je aanspraken maken op de DUMAVA subsidieregeling. Deze subsidie komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen, zoals bijvoorbeeld tijdens het plaatsen van LED verlichting;

Let op! De DUMAVA regeling wijzigt in 2024 naar verwachting op een aantal punten. Eén van deze wijzigingen betreft de maatregelen met een korte terugverdientijd, zoals LED verlichting. Deze maatregelen verdwijnen naar verwachting van de maatregelenlijst.

Subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH)
Als particulier verhuurder of institutioneel belegger kom je mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH). Met deze regeling krijg je subsidie voor energiebesparende maatregelen, waaronder LED verlichting, om huurwoning(en) te verduurzamen;

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Investeer je in energiezuinige technieken of duurzame energie? Dan kan de energie-investeringsaftrek (EIA) jou een netto fiscaal voordeel opleveren via een aftrek op de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze aftrek is 45,5% van de maximaal voor EIA in aanmerking komende investering. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening;

Kleinschaligheid-investeringsaftrek (KIA)
Via de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kunt je investeringen in bedrijfsmiddelen deels aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit geldt alleen indien het totaal aan investeringen in de onderneming in een kalenderjaar tussen de € 2.401 en € 323.994 uitkomt. Omdat de KIA stapelbaar is met de EIA en een maximum aftrek van 28% kent, is maximaal 73,5% van de investering aftrekbaar. De KIA kan ook aangevraagd worden voor het aanschaffen van LED verlichting, mits de optelsom van investeringen niet boven deze grens komt;

Milieu-investeringsaftrek (MIA en VAMIL)
Met de MIA profiteren ondernemers van fiscale voordelen wanneer zij investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De MIA biedt de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Zo kunnen ondernemers tot 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. LED verlichting is geen direct onderdeel van de milieu lijst, maar speelt wel een rol voor het in aanmerking komen voor de MIA. De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen, maar worden vaak gecombineerd;

Energietransitie financieringsfaciliteit (ETFF)
Samen met jouw eigen vermogen borgt de ETFF dat er een grotere lening aangevraagd kan worden bij een andere financier. Deze lening richt zich op ‘onvolwassen’ deelmarkten die onderdeel zijn van de energietransitie, waaronder ook energiebesparing en LED verlichting vallen;

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)
Het doel van deze regeling is het stimuleren van de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties. Ook stimuleert de overheid de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Onder deze regeling vallen energiebesparende maatregelen zoals LED verlichting. Let op: alleen amateursportorganisaties kunnen deze regeling aanvragen. Het maximale voordeel kan hierbij oplopen tot 30% van de kosten, met een maximaal subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per jaar;

Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)
Wil je als gemeente bijdragen aan het verduurzamen van de sportsector? Dan biedt de SPUK subsidie een uitgelezen mogelijkheid. SPUK stimuleert de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen, zoals bijvoorbeeld LED armaturen. Het maximale subsidiepercentage bedraagt 17,5%;

Groenfinanciering
Groenfinanciering is een lening die aangevraagd kan worden voor investeringen in een door de overheid aangewezen groenproject. Een bank kan jou met een groenverklaring een lening voor een lager rentetarief aanbieden. Groenfinanciering richt zich op verdere verduurzaming van de glastuinbouw sector en versnelling van de transitie naar een klimaat neutrale sector. De financiering kan worden aangevraagd door exploitanten in de glastuinbouw sector;

Regeling energie-efficiëntie glastuinbouw (EG)
Met de subsidie energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden energiebesparende maatregelen treffen, zoals het vervangen van SON-T verlichting door LED verlichting.

Ga je verlichting vervangen?
Zorg er dan voor dat je de oude verlichting inlevert bij de daarvoor bestemde inleverpunten. Voor meer informatie: wecyclevoorbedrijven.nl