Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.

Lightrec

Energiezuinige lampen als TL- en spaarlampen waren van oudsher de beste optie voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit deze conventionele verlichting kunnen namelijk voor meer dan 90% worden hergebruikt. Bovendien bevatten ze stoffen die beter niet in het milieu terecht kunnen komen. LightRec heeft in Nederland al meer dan 10 jaar zorg voor gedragen dat TL-buizen, spaar- en LED lampen en armaturen apart worden ingezameld en op een milieuverantwoorde manier worden gerecycled.

Nieuwe samenwerking

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat kende op 1 maart 2021 voor de afvalbeheer-bijdrageovereenkomst AEEA een algemeenverbindendverklaring (AVV) toe aan Stichting OPEN. Op grond hiervan geeft Stichting OPEN voor alle producenten van elektrische en elektronische apparaten (EEA) (uitgezonderd lampen) invulling aan de producentenverantwoordelijkheid. Vanaf 1 januari 2023 heeft OPEN ook de producentenverantwoordelijkheid van LightRec overgenomen en verzorgt Stichting OPEN deze sindsdien ook voor lampen.

Alle deelnemers van LightRec zijn sinds deze datum overgegaan naar OPEN. LightRec blijft als medeoprichter van OPEN wel de belangen van de lampen- en armaturen-producenten en importeurs behartigen. Bijvoorbeeld via een bestuurslid, welke LightRec in het bestuur van OPEN afvaardigt. Zo stelt LightRec, in overleg met Stichting OPEN, de tarieven voor inzameling en recycling vast die door de producenten en importeurs worden ingebracht om aan hun verantwoordelijkheid te voldoen. Tevens wordt er door LightRec en OPEN nauw samengewerkt op het gebeid van  communicatie- en inzamelprojecten, bijvoorbeeld via installateurs en sloopbedrijven.

Mede namens LightRec heeft OPEN een landelijk dekkend netwerk voor de inlevering van lampen afkomstig van (niet) particuliere ontdoener opgezet met meer dan 14.000 inzamelpunten. OPEN doet dit via haar merknaam Wecycle.

LED: impuls voor verduurzaming bedrijfspanden

Vanaf 1 januari 2023 moeten bedrijfs- en kantoorpanden van meer dan 100m2 over een energielabel C beschikken. Veel panden voldoen hier echter nog niet aan. De huidige energiecrisis zal helpen om op tijd de juiste stappen te zetten en oude verlichtingsinstallaties zo snel mogelijk te vervangen, verwacht LightRec.

Onderzoek wijst uit dat als we alle lichtpunten in Nederland vervangen door ledverlichting we jaarlijks 1,1 miljard euro aan energiekosten besparen. Bovendien kunnen we hierdoor de CO2-uitstoot met 2,9 miljoen ton terugdringen. Ook vanwege de hoge energieprijzen is dit dus hét moment om oude verlichtingsinstallaties te vervangen door LED. Daarbovenop komt nog dat Brussel de komende jaren de meeste gangbare TL- en spaarlampen gaat uitfaseren, ofwel verbieden.

Voor de correcte inzameling van afgedankte lampen en armaturen kunnen gebouweigenaren, installateurs en bouwers terecht bij Wecycle-inzamelpunten in Nederland of inzamelcontainers op de bouwplaats laten afleveren en ophalen. In de meest gevallen is dat kostenloos.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op.
Ga je verlichting vervangen?
Zorg er dan voor dat je de oude verlichting inlevert bij de daarvoor bestemde inleverpunten. Voor meer informatie: wecyclevoorbedrijven.nl