Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.

Fedet

Terug naar overzicht

Excelleren in elektrotechnische oplossingen

Fedet wil elke organisatie in de elektrotechniek verbinden om samen te bouwen aan een betere wereld. De waarde van techniek voor mens en maatschappij neemt alleen maar toe. De leden van Fedet spelen hierin een grote rol. Fedet faciliteert leden door te focussen op onderlinge verbinding waarbij kansen en oplossingen gecreëerd worden om branche brede vraagstukken en uitdagingen aan te gaan. Ook in een concurrerende markt is ruimte voor intense samenwerking waarbij alle partijen kunnen excelleren in elektrotechnische oplossingen. Fedet wil positief bijdragen aan de ontwikkeling en bedrijfsvoering van iedere organisatie actief in de elektrotechniek.

Energietranisitie is ketenbrede uitdaging

De dynamiek in de markt, de trends, ontwikkelingen en voortdurende veranderingen dagen Fedet en de leden uit om te blijven vernieuwen. Om dat te realiseren is het nodig de breedte van de installatietechniek, dus elektrotechniek én werktuigbouwkunde, te verbinden en te bedienen. Alle partijen hebben uiteindelijk allemaal te maken met dezelfde grote maatschappelijke vraagstukken, economische uitdagingen en heel specifiek in deze sector de energietransitie. In de totale keten komen deze partijen elkaar steeds opnieuw tegen en ontstaat er ketenintegratie waarbij de markt zich klaarmaakt voor integrale (eind)oplossingen.

Schakel in maatschappelijke thema’s

De elektrotechnische sector kan en moet als geheel een belangrijke bijdrage leveren aan grote maatschappelijke thema’s. Het is niet één enkele discipline die de energietransitie laat slagen, het is een spel van alle disciplines samen: slimme netten, elektrische warmte-opwekking, energieopslagsystemen, energiezuinige en slimme verlichting en eigen energieopwekking. De leden van Fedet produceren, importeren en/of distribueren elektrotechnische oplossingen. Fedet is daarmee een belangrijke schakel in het geheel.

Focus op specifieke thema’s

Binnen het thema energietransitie heeft Fedet oog voor de volgende onderwerpen: digitalisering & data, circulariteit en maatschappelijke rol, onderwijs en arbeidsmarkt, veiligheid en handhaving.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op.