Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
Terug naar overzicht

Circulair kantoorpand voor Heembouw in Berkel en Rodenrijs

Een plek waar medewerkers willen zijn

Heembouw is een ontwerpende bouwer die plekken creëert waar mensen willen zijn. Volledig volgens deze filosofie ontwikkelden zij een nieuw kantoorpand in Berkel en Rodenrijs. Het ontwerp voor het kantoor is geheel vanuit een circulaire, duurzame en wellbeing gedachte ontworpen. Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van circulaire en biobased bouwmaterialen. In het nieuwe kantoor komen de ambities van Heembouw op het gebied van ontwerp en realisatie van duurzame en gezonde gebouwen samen. Het is een showcase én proeftuin voor de verdere ontwikkeling van de circulaire ontwerpprincipes, waarin Heembouw als ontwerpende bouwer met Heembouw Architecten het voortouw neemt.

Vanaf de tekentafel

Voor dit kantoorconcept is een volledig lichtplan verzorgt in nauw overlegmet installateur Lomans en eindgebruiker Heembouw. Vanuit de betrokken LEDlevernacier waren lichtontwerper Rombout Boekema en Key Accountmanager James Bosschartvanaf minuut één betrokken. James Bosschart over het project: “We hebben hetlichtplan voor het kantoor van Heembouw vanaf de conceptfase medevormgegeven.De directie van Heembouw heeft een bezoek gebracht aan de Light Campus inAmersfoort. Hier hebben ze onze toekomstvisie op het gebied van kantoren kunnenervaren. Ze hebben met eigen ogen gezien wat licht doet en op basis daarvanzijn we in gesprek gegaan over de wensen en eisen voor het kantoor in Berkel enRodenrijs”.

Bouwkundige plafonds

“In het concept moest rekening worden gehouden met de flexibele werkplekkenen ruim opgezette overlegruimten”, gaat Bosschart verder. “Deze ruimten hebbenverschillende functies en dus ook verschillende behoeften op het gebied vanlicht en sturing. Daarnaast zijn in het volledige pand de bouwkundige plafondsen technische installaties zichtbaar. Belangrijk elementen dus om rekening meete houden, zowel in het technische als creatieve ontwerp van het lichtplan”.

Het complete lichtplan is gebaseerd op gependelde industriële en kantoor armaturen.De armaturen zijn bewust voorzien van een zwarte behuizingskleur, om een noggroter contrast aan te brengen ten opzichte van het plafond. Deze keuzebenadrukt het industriële karakter.

Eye catchers

Bosschart is specifiek trots op een gedeelte van realisatie in het kantoor:“Voor mij zijn de eyecatchers in het ontwerp de bolvormige armaturen in hetwerkcafé. Deze straatlantaarns zijn afkomstig uit de Breestraat in Leiden enspeciaal voor dit project geschikt gemaakt voor hergebruik. De armaturen zijnin onze fabriek omgebouwd tot energie-efficiënte LED armaturen. Vanuit decirculaire ontwerpgedachte van re-use en refurbish”.

Dit project is uitgevoerd door
Oude armaturen (als eye catcher) efficiënt hergebruiken?
Met LED kan het.
Ik wil ook over op LED!